Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Pracownia
 • Ryszard Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga

Ochrona trzmieli

Po pszczole miodnej, trzmiele są najważniejszymi owadami zapylającymi. Wszystkie owady z tej grupy objęte są w Polsce ochroną prawną. Trzmiele można chronić w sposób bierny i czynny. Bierna ochrona trzmieli polega m.in. na:

 • ograniczaniu stosowania pestycydów,
 • używaniu w ochronie roślin preparatów selektywnych dla pszczół i środków o małej toksyczności,
 • przeprowadzaniu zabiegów ochrony roślin uprawnych poza godzinami lotów trzmieli (wcześnie rano lub pod wieczór) i poza okresem kwitnienia tych roślin,
 • ochronie zauważonych gniazd trzmieli,
 • preferowaniu różnorodności upraw,
 • ekstensywnym użytkowaniu łąk i pastwisk,
 • zachowaniu typowych form krajobrazowych - zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, skarp, wąwozów, ukwieconych miedz i poboczy dróg.

Ochrona czynna obejmuje:

 • uprawę wielogatunkowych mieszanek roślin przedplonowych, śródplonowych i poplonowych na gruntach ornych - ważne znaczenie dla trzmieli mają rośliny uprawne należące do rodziny: motylkowate (bobik, wyka piaskowa i kosmata, łubin żółty i wąskolistny) i faceliowate (facelia), a także, w pewnym stopniu, krzyżowe (gorczyca biała i czarna, perko, rzodkiew oleista),
 • stosowanie osłon na opryskiwacze zwłaszcza podczas wykonywania zabiegów chemicznych na brzegach plantacji, z uwagi na zwiewanie preparatów chemicznych na miedze i pobocza pól,
 • wykaszanie jesienią poboczy pól, miedz i przydroży w celu uniknięcia wiosennego wypalania traw,
 • podsiewanie roślinami pszczelarskimi wszelkich niezagospodarowanych skrawków ziemi,
 • sadzenie drzew i krzewów stanowiących atrakcyjne i trwałe źródło pokarmu dla trzmieli na terenach wiejskich i w miastach,
 • ochronę starych wierzb przydrożnych z uwagi na miejsce gnieżdżenia się trzmiela drzewnego,
 • introdukcję zagrożonych gatunków do siedlisk zastępczych,
 • zakładanie ogrodów z budkami, w których trzmiele mogą się zagnieździć.

Podejmowanie w/w działań ochronnych dotyczących trzmieli przyczynić się może do rozmnożenia w przyrodzie tych pięknych i pożytecznych owadów.

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster